SKY Company Ltd.

02/9733-447, 0882-733-447

Вход    |   Регистрирай се
Кошница (0.00 лв.) Cart

SIM CARDs MANAGER

Софтуер, създаден да помогне на Вашия счетоводител в обработката на месечните сметки. Програмата има следните възможности:

 • Импорт на ел. фактури от: М-Тел, Теленор, Виваком.
 • Пресмятане на дължими суми на служителите/ ползвателите на картите по много различни начини.
 • Известяване на служителите чрез: e-mail, sms или справка на сайт.
 • Различни видове лимити и ограничения в приспадането от сметките на служителите.
 • Оптимизации – реално намаляване на месечните сметки.
 • Възможност за ежемесечна справка за потреблението и оптимизация спрямо конкретните нужди на всеки.
 • Сравняване на оферти от различните оператори спрямо Вашето специфично потребление. (при предоговаряне)
 • Автоматично изчисляване на най-оптималните планове за всеки номер – за разговори и интернет.
 • Подробен анализ на трафика за месеца/ предлага се като услуга.
 • Проверка за грешки и проблеми във фактурите например: пропуснати отстъпки към месечните такси за интернет или разговори.

SKY CONTROL

Система за контролиране на работното време на Вашите служители, прекарано пред компютъра. Системата има следните възможности:

 • Следене на програмите и файловете, които използват вашите служители.
 • Следене на сайтовете, които се посещават с точните им адреси.
 • Следене на сайтовете за търсене на работа, които посещават Вашите служители с точните обяви.
 • Следене на активността по време на работа.
 • Записване на снимки на екраните на компютрите на определен интервал от време.
 • Лесно тематично груприане на програмите и сайтовете като работни / НЕработни и такива за забавление, служебни и т.н
 • Автоматично получаване по e-mail на справка/отчети за изминалия ден / седмица / месец за всички или конкретен служител
 • Множество статистики за най-използвани програми, най-посещавани сайтове, най-търсени думи / фрази в Интернет, най-работни / най-мързеливи служители и много други

Този софтуер е предназначен за Вас ръководители, мениджъри, шефове, работодатели. Той е създаден, за да Ви даде ясна представа във всеки един момент от времето, кой от вашите работници изпълнява своите задължения съвестно и кой не- кой как прекарва работния си ден. В настоящия момент на криза всеки има нужда да знае какво получава срещу заплатите, които плаща.

SKY QUEUES

SKY QUEUES е система за управление на опашките в различни публични държавни или частни организации. Използва се за управление на клиентопотока в:

 • НАП
 • ОБЩИНИ
 • МВР
 • БАНКИ
 • Други

СЧЕТОВОДЕН ДНЕВНИК

СЧЕТОВОДЕН ДНЕВНИК е програма за упраление на счетоводна къща. Има следните функции:

 • Номенклатури: Потребители, Клиенти
 • Управление: Фирми, Счетоводство, ДДС, Статистика, Годишни отчети, Досие, Интрастат, ТРЗ
 • Досие има следните прозорци (Брой документи, Уведомителни писма и Архиви)
 • ТРЗ има следните прозорци (Ведомост, Болнични, Трудови книжки, Счетоводство, Запор, Трудови договори)

ЕЛЕКТРОННИ ДНЕВНИЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АЛКОХОЛИ

Програмата има следните фунции:

 • Операции (Доставка, Производство, Денатуриране, Продажба)
 • Номенклатури (Контрагенти, Суровини, Региони, Производствени предназначения, Крайни / Междинни продукти / Дестилати, Манипулации)
 • Сравки (Дневник 1, Дневник 2, Дневник 3, Дневник 4)
 • Настройки и потребители